Praktijkexamen beroepsverkeersregelaar en Corona

Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober j.l. bereiken ons diverse vragen over de voortgang van examens in de nabije toekomst. In dit nieuwsbericht geven we u graag meer duidelijkheid.

Wij achten van belang dat de examens zoveel mogelijk doorgang vinden, tenslotte zijn er veel mensen van afhankelijk voor het vinden van een baan en/of het werkzaam zijn in de infrastructuur. 

Uiteraard willen we ons daarbij houden aan de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd. De 1,5 meter maatregel was en blijft leidend. Daarnaast is van belang dat er buiten in groepen van maximaal 4 personen bijeen gekomen mag worden. 

Opleiders dienen er zorg voor te dragen dat tijdens hun opleiding maar ook tijdens het examenmoment, nooit meer dan twee kandidaten aanwezig zijn. Zo voorkomen we dat (inclusief opleider en gedelegeerde) een groep van meer dan 4 personen wordt gevormd. De andere kandidaten kunnen op afstand (bijvoorbeeld in hun eigen voertuig of verspreid over de poten van de kruising) hun examen afwachten. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut en de kandidaten zelf. 

Daarnaast hebben we vragen ontvangen over het beperken van reisbewegingen. Uiteraard is dat van belang, waar mogelijk. Aangezien een verkeersregelaarsexamen op dit moment echter niet bij wijze van thuiswerk kan worden afgenomen, is het nodig dat de gedelegeerde, opleider en kandidaten ter plaatse gaan. Voor zover ons bekend gebeurt dat praktisch altijd met eigen vervoer en niet met het OV, waar het beperken van reisbewegingen in eerste aanleg voor is bedoeld.

Voor transportbegeleiders zijn maatregelen afgesproken, zoals het beperken van het aantal personen op de locaties, tijdens de rit en het dragen van mondkapjes.

Kandidaten die zich onder de huidige omstandigheden ziek melden, kunnen kosteloos een nieuw examen laten reserveren door de opleider, zodra zij weer in staat zijn om examen te kunnen doen.

De opleider kan extra eisen stellen aan het samenkomen voor zowel de theorie-als de praktijklessen. Neemt u hiervoor contact op met uw opleider.

Zodra er wijzigingen in ons beleid rondom het verkeersregelaarsexamen zijn, stellen wij zowel de opleiders als de gedelegeerden hiervan direct op de hoogte.