Bevoegdheden als evenementenverkeersregelaar

Een evenementenverkeersregelaar kan alleen worden ingezet voor eenvoudige verkeersregelende taken zoals een stopteken bij een oversteekplaats tijdens de avondvierdaagse of het wijzen van bestuurders naar de bestemde parkeerplaats. Het zelfstandig regelen van het verkeer op een kruispunt voor alle rijrichtingen is geen taak voor de evenementenverkeersregelaar, maar voor beroepsverkeersregelaars, politie en marechaussee.

Wat mag wel?

  • Aanwijzingen geven die voor zijn taak op de aangewezen locatie noodzakelijk zijn
  • Ondersteunende maatregelen nemen (bijv. borden en hekken plaatsen) zoals door de organisatie met de wegbeheerder is afgesproken.
  • Als het om eenvoudige verkeersregelende taken gaat, zoals het geven van een stop- en oprijteken, kunnen evenementverkeersregelaars worden ingezet.

Wat mag niet?

  • Op een zelf te kiezen plaats het verkeer regelen
  • Het verkeer op een andere wijze regelen dan door de organisatie is aangegeven in de post- en taakinstructie(en zoals de organisatie heeft afgesproken met de wegbeheerder)
  • Andere aanwijzingen geven dan hem zijn opgedragen
  • Aanwijzingen geven vanuit of vanaf een voertuig. Dat betekent dat de aanwijzingen die een verkeersregelaar geeft terwijl hij/zij rijdt, geen officiële aanwijzingen zijn en niet door andere weggebruikers hoeven te worden opgevolgd.
  • Het zelfstandig regelen van het verkeer op een kruispunt voor alle rijrichtingen is geen taak voor de evenementenverkeersregelaar, maar voor beroepsverkeersregelaars, politie en marechaussee.

Wat vond u van dit artikel?