Beperking en mandaat

Een aanvraag gedaan door een werkgever geldt voor een landelijke aanstelling. Bij een aanvraag bij of door een gemeente betreft het een gemeentelijke aanstelling.

De beperking van een gemeentelijke Aanstellingspas is als volgt:

Geldt uitsluitend in de gemeente van aanstelling incl. mandaat.

De gemeente heeft de mogelijkheid om een eigen beperking te vermelden op de aanstellingspas. U kunt deze vermelden op het tabblad aanstelling tijdens de aanvraag. De beperking moet duidelijk omschreven worden en mag geen taal- of spelfouten bevatten

De aanstelling wordt afgegeven door de desbetreffende gemeente. Dit wordt vermeld op de Aanstellingspas.

Als een beroepsverkeersregelaar een gemeentelijke Aanstellingspas heeft, is deze standaard geldig voor alle gemeenten die onder hetzelfde mandaat vallen. 

Wat vond u van dit artikel?