Aansprakelijkheid op de openbare weg

Verkeersregelaars in dienst van een werkgever vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever, net als bij alle andere werkzaamheden. De werkgever zal dan ook aansprakelijk worden gesteld bij incidenten.

Er is echter één uitzondering mogelijk: als de werknemer bewust handelingen uitvoert welke in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving en de afspraken tussen hem en de werkgever. Op dat moment kan de werknemer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. 

Bestuurders op de weg zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen van de verkeersregelaar (behoudens de bovengenoemde uitzondering). Indien een ongeval ontstaat waarbij bewezen wordt dat de verkeersregelaar bewust onjuist heeft gehandeld, dan kan deze aansprakelijk gesteld worden. In alle overige gevallen zal de bestuurder zelf een beoordeling moeten maken of rijden, afslaan, stoppen enz. geen gevaar oplevert op dat moment.