Inzet verkeersregelaars

De verschillende verkeersregelende functies mogen uitsluitend ingezet worden in de daarvoor aangewezen situaties. Lees hier meer over de inzet van de verschillende functies.

Evenementenverkeersregelaar

Een evenementenverkeersregelaar wordt uitsluitend ingezet bij een evenement. Dit zijn altijd vrijwilligers. De wegbeheerder bepaalt welke soort verkeersregelaar wordt ingezet. Alleen gecertificeerde en aangestelde evenementenverkeersregelaars mogen deelnemen aan een evenement.

Het is niet toegestaan om een evenementenverkeersregelaar in te zetten voor een bedrijf als het geen evenement betreft. Professionele werkzaamheden zijn geen evenement. De werkzaamheden mogen dan alleen door beroepsverkeersregelaars worden uitgevoerd.

Beroepsverkeersregelaars

Als een beroepsverkeersregelaar wordt ingehuurd om de werkzaamheden uit te voeren tijdens een evenement dient de organisator een zakelijke overeenkomst met de werkgever hierover aan te gaan. Is dat niet het geval, dan kan de beroepsverkeersregelaar de e-instructie volgen als vrijwilliger en zo deelnemen aan het evenement. Hierbij is deze niet bevoegd om uitgebreidere taken uit te voeren, die hij/zij wellicht in de beroepsuitoefening wel zou uitvoeren.

Een stichting kan beroepsverkeersregelaars inzetten indien deze medewerkers een contract hebben. De medewerkers dienen beroepsmatig werkzaamheden uit te voeren (dus niet als vrijwilliger). Men dient hiervoor het Bewijs van Opdrachten (BVO) aan te tonen.

Er is geen restrictie met betrekking tot de opleiding. Iedereen kan deze volgen.

Transportbegeleiders

Om exceptioneel transport te mogen belegeiden moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Bij de meeste exceptionele transporten is de begeleiding van één of meerdere transportbegeleiders verplicht. Deze transportbegeleiders moeten hiervoor de specifieke transportbegeleidersopleiding hebben gevolgd en geslaagd zijn voor zowel het theorie- als het praktijkexamen. Zij dienen in het bezit te zijn van een geldige Aanstellingspas.