Ingenomen Aanstellingspas

Bij een ingenomen Aanstellingspas kunt u een officieel bezwaar indienen, gericht aan het Verkeerscentrum Nederland (VCNL). Deze kunt u per e-mail aanleveren aan helpdesk@aanstellingspas.nl. Wij zullen vervolgens zorgen dat dit door de juiste instantie in behandeling wordt genomen.