Uitvoering signalen

Voor beroepsverkeersregelaars en evenementenverkeersregelaars is het niet toegestaan aanwijzingen vanuit of vanaf een voertuig te geven. Parkeer eerst het voertuig op een veilige plaats en loop naar de plaats vanwaar de aanwijzingen moeten worden gegeven. Op het moment dat u zich verplaatst met het voertuig mag u geen verkeersregelaarskleding dragen. U bent als beroeps-/evenementenverkeersregelaar hiervoor niet bevoegd. Alleen politie, marechaussee, transportbegeleiders en weginspecteurs van Rijkswaterstaat zij bevoegd om aanwijzingen te geven vanaf of vanuit een (motor)voertuig.

Het algemeen stopteken wordt met de rechterhand gegeven. Zo wordt deze aanwijzing ook geëxamineerd tijdens het beroepsverkeersregelaarsexamen. De politie heeft de eisen bepaald m.b.t. het geven van aanwijzingen. In bijlage 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) vindt u alle vastgestelde gebaren en vastgestelde aanwijzingen.

Wat vond u van dit artikel?