Een aanstelling controleren

Om te controleren of een verkeersregelaar over een geldige aanstelling beschikt, kan men gebruik maken van SVNL Check. Met deze toepassing kunnen zowel beroeps- als evenementenverkeersregelaars eenvoudig gecontroleerd worden op een geldige aanstelling.

In verband met het verwerken van persoonsgegevens in de app wordt aanbevolen om de app alleen te gebruiken op door de Politie uitgegeven apparaten.

Bij beroepsverkeersregelaars

Een Aanstellingspas kan eenvoudig gecontroleerd worden door de aanwezige QR code te scannen. Betreft het een oude (gele) Aanstellingspas dan kunt u contact opnemen met SVNL om te controleren of de aanstelling geldig is. 

Bij evenementenverkeersregelaars

Een evenementenverkeersregelaar beschikt niet over een Aanstellingspas. Toch kan de verkeersregelaar gecontroleerd worden door de naam en geboortedatum in te voeren.