BOA / Handhaver

Op basis van artikel 82 lid 1a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) kunnen BOA’s en Handhavers ingezet kunnen worden als ambtenaren die verkeerstekens geven, mits dit door het bevoegd gezag is aangemerkt.

Lid 1a stelt: Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:

a. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren

Dit impliceert dat de ambtenaar bevoegd moet zijn en als zodanig kenbaar ingezet kan worden. Dit moet echter beschreven zijn door het bevoegd gezag. Het is dus geen standaard, maar kan onderdeel uitmaken van de taak.

Als BOA / Handhaver mag deze (als zodanig herkenbare ambtenaar, dus in uniform) aanwijzingen geven aan het verkeer. Zeker in noodsituaties zal dat geen probleem opleveren. Het is tenslotte een incidentele handeling. Echter is het zo dat de incidenten die je als BOA / Handhaver tegenkomt, inherent zijn aan het beroep. Dat maakt het gecompliceerd. Allemaal op zich genomen gaat het om incidenten. Het feit dat de kans groot is dat die incidenten voorkomen, zorgt er voor dat het geen incidentele handelingen meer zijn, maar aan het beroep gerelateerde. 

Wij zien dat gemeenten dit door heel het land anders interpreteren. Enerzijds treden BOA’s / Handhavers op zonder aparte verkeersregelaarsbevoegdheid. Anderzijds zijn er veel gemeenten die hun BOA’s / Handhavers uitsluitend verkeer laten regelen nadat ze een beroepsmatige opleiding en aanstelling hebben gehad. 

Wij adviseren uit veiligheidsoverwegingen het laatste, hoewel we daar geen enkele autoriteit in hebben. Dit advies moet daarom als een vrijblijvend meedenken worden beschouwd. 

Overigens is het zo dat als uw ambtenaar inderdaad bevoegd verkeersregelaar wilt worden, deze het reguliere examen moet afleggen, ongeacht ervaring en kennis. Een vrijstelling is helaas niet mogelijk.

Wat vond u van dit artikel?