Wat zijn de taken van de evenementenorganisatie

  • De evenementenorganisatie meldt elk nieuw evenement aan via www.verkeersregelaarsexamen.nl. Na akkoord kunnen de vrijwilligers worden uitgenodigd.
  • De evenementenorganisatie maakt afspraken met de wegbeheerder, veelal de gemeente, over het gebruik van de weg tijdens het evenement (verkeersplan).
  • De wegbeheerder en de evenementenorganisatie overleggen ook over de inzet van verkeersregelaars. Als de gemeente in de vergunning als voorwaarde stelt dat er verkeersregelend moet worden opgetreden, moet de organisatie verkeersregelaars inzetten. Dit kunnen zowel beroepsmatige als evenementenverkeersregelaars zijn.
  • De evenementenorganisatie onderhoudt contact met de gemeente en de politie over het verloop van het evenement.
  • Bij evenementen die zich niet beperken tot één vaste plaats, zoals een wielerronde, maakt de organisatie met het bevoegd gezag en de politie afspraken over het omleiden van het verkeer tijdens het evenement.
  • De evenementenorganisatie verzorgt voorafgaand aan de inzet een post- en taakinstructie. Bij deze instructie wordt o.a. aangegeven wat de taak van de evenementenverkeersregelaar op een betreffende post is, welke voorzieningen er op de post getroffen zijn, welke aanwijzingen er op de post gegeven worden, of er op de post moet worden samengewerkt en hoe de post achtergelaten moet worden.
  • De organisatie moet zorgen voor een evenementenverzekering waarin de aansprakelijkheid voor de werkzaamheden is opgenomen. Volgens de huidige wetgeving wordt de organisatie van het evenement in het kader van aansprakelijkheid als werkgever aangemerkt. Als een evenementenverkeersregelaar bewust anders handelt dan de post- en taakinstructie is men daarvoor zelf aansprakelijk.

Wat vond u van dit artikel?