Examenvoorwaarden 2024 -Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL)

1. Exameninschrijvingen kunnen alléén worden gedaan door een opleidingsinstituut. Een opleidingsinstituut kan zich registeren op de site www.aanstellingspas.nl door middel van een KVK-nummer met daarop de inschrijving als opleider.

2. Uiterlijk 2 weken voor de gewenste examendatum wordt het examen geboekt op de site aanstellingspas.nl van SVNL.

3. De kosten voor inschrijving van het (her)examen zijn:

A. Voor een examen betaalt u per blok t/m 4 kandidaten € 687,00 excl. 21% BTW
B. Voor iedere extra kandidaat € 171,75 excl. 21% BTW

Aantal kandidatenPrijs excl. BTW 21% BTW Prijs incl. BTW
1 t/m 4€ 687,00 € 144,27€ 831,27
5 € 858,75€ 180,34€ 1.039,09
6 € 1.030,50 € 216,41€ 1.246,91
7 € 1.202,25 € 252,47€ 1.454,72
8 € 1.374,00 € 288,54€ 1.662,54

4. De opleider is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van de voor het examen aangemelde kandidaten. Indien de gegevens onjuist blijken, kan dit gevolgen hebben voor het aanvragen van de aanstellingspas.

5. Examenkosten worden vooraf in rekening gebracht. U betaalt deze bij het boeken van een examen direct per iDEAL. Het is niet mogelijk om via een factuur een examen te betalen.

6. Na het definitief boeken en betalen van een examen is het niet meer mogelijk deze te annuleren. Wel is het mogelijk tot 5 dagen voor het examen extra kandidaten toe te voegen of, om bij afmeldingen, een vervangende kandidaat in te voeren. Indien een examenkandidaat op de dag van het examen toch onverhoopt verhinderd is zal er in beginsel geen restitutie plaatsvinden, behalve bij aantoonbare overmacht. Onder de volgende omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor restitutie van reeds betaald examengeld:

A. Overlijden van de kandidaat of van een naast familielid
B. Opname in het ziekenhuis
C. Ziekte zonder opname in het ziekenhuis, maar met een ernstige beperking voor het uitvoeren van de verkeer regelende taken
D. Bijzondere weerssituaties (alleen na overleg met opleider, Stichting Verkeersregelaars Nederland en gedelegeerde)

De restitutie kan pas plaatsvinden na het overleggen van bewijsstukken door de kandidaat (in gevallen van bovengenoemde punten a, b of c) en beoordeling door het bestuur van SVNL.

7. Indien een examenkandidaat een onvoldoende heeft behaald voor het examen, kan een nieuw examen worden aangevraagd. De kandidaat dient zich hiervoor aan te melden via de opleider. Het aantal examens is onbeperkt. Indien de opleider en/of kandidaat het niet eens is met de uitslag, kan er binnen 8 weken een bezwaarschrift worden ingediend bij SVNL.

8. Het opleidingsinstituut bepaalt de examen locatie en geeft deze bij aanmelding van het examen door aan SVNL.

9. Het opleidingsinstituut is zelf verantwoordelijk voor het reserveren van het kruispunt bij de wegbeheerder/gemeente. Dit kruispunt moet zijn goedgekeurd door een gedelegeerde van de Politieacademie. Dit zegt overigens niets over het goedkeuren of toestaan van een examen door de wegbeheerder/gemeente.

10. Elk examen in het kader van de Regeling Verkeersregelaars 2009 dient te worden bijgewoond en beoordeeld door een examinator namens het opleidingsinstituut en een aangewezen gedelegeerde namens de Politieacademie.

11. Mocht het examen worden afgelast door de gedelegeerde van de Politieacademie, dan valt dit buiten de verantwoording van SVNL.

12. Indien een examen niet kan plaatsvinden door afwezigheid van de gedelegeerde van de Politieacademie, wordt het examen alsnog kosteloos, op een zo kort mogelijke termijn en in overleg met SVNL, afgenomen.

13. Voorafgaand aan het examen dienen de kandidaten zich te legitimeren middels een geldig ID bewijs. De gedelegeerde van de Politieacademie controleert de kandidatenlijst op juistheid (voorletters, eventueel tussenvoegsel, achternaam en geboortedatum).

14. Na het examen stuurt de gedelegeerde van de Politieacademie, zo spoedig mogelijk (digitaal), de uitslag en examengegevens naar SVNL.

15. Het secretariaat van SVNL controleert de kandidaat gegevens en registreert wie er geslaagd/niet geslaagd/niet aanwezig was.

16. De kandidaten die geslaagd zijn krijgen via www.aanstellingspas.nl een unieke code. Deze kan door het opleidingsinstituut worden overgenomen en/of worden doorgezet naar de opdrachtgever.

17. Aan de hand van deze unieke code kan de opleider/opdrachtgever een aanstellingspas aanvragen.

18. De gegevens van de kandidaten worden uitsluitend gebruikt voor verificatie ten behoeve van het examen en het verstrekken van aanstellingspassen en worden op geen enkele wijze voor andere doeleinden gebruikt.