Soorten aanvragen

Een werkgever, ZZP’er of gemeente kan verschillende aanvragen doen via Aanstellingspas.nl. Hieronder een overzicht van de verschillende soorten aanvragen.

Een nieuwe pas

De verkeersregelaar heeft het examen met goed gevolg afgelegd en wil graag een Aanstellingspas. Hiervoor is het unieke waarmerk nodig dat verstrekt wordt door de opleider/aanvrager van het examen. In de meeste gevallen vermeldt de opleider dit op het certificaat. Het waarmerk bestaat uit negen cijfers en is na afgifte geldig gedurende 6 maanden. SVNL heeft zelf geen certificaten in beheer. U kunt dit opvragen bij de opleider/aanvrager van het examen.

De kosten van een nieuwe pas bedragen € 25,30 incl. BTW (€ 20,91 excl. BTW).

Een bestaande pas verlengen

De verkeersregelaar is in het bezit van een geldige Aanstellingspas van de huidige werkgever die binnenkort verloopt. Tot maximaal 6 maanden na de vervaldatum kan een verlenging worden aangevraagd. In die periode mag men geen werkzaamheden verrichten met de verlopen pas. Uiteraard kan de pas ook al voor de einddatum verlengd worden.

Let op. Is de pas niet binnen zes maanden na de einddatum verlengd, dan dient de verkeersregelaar opnieuw examen te doen.

De kosten van een bestaande pas verlengen bedragen € 25,30 incl. BTW (€ 20,91 excl. BTW).

Een duplicaat

De verkeersregelaar heeft een geldige Aanstellingspas van de huidige werkgever, maar deze is verloren of gestolen. Ook bij slijtage of breken kan de werkgever een duplicaatpas voor de verkeersregelaar aanvragen. Indien de pas versleten of gebroken is, dan kan de werkgever vooraf contact opnemen met de helpdesk.

De kosten van een duplicaat bedragen € 25,30 incl. BTW (€ 20,91 excl. BTW).

Een omzetting/bijplaatsing

De verkeersregelaar is in het bezit van een geldige Aanstellingspas met vermelding van de vorige werkgever of men wil een extra werkgever toevoegen. Bij de optie omzetting komt de nieuwe werkgever als enige op de pas. Bij de optie bijplaatsing blijven andere werkgevers erop staan en wordt de nieuwe werkgever op de bestaande Aanstellingspas toegevoegd. Tijdens de aanvraag is het mogelijk om de betreffende Aanstellingspas ook gelijk te verlengen.

De kosten van een omzetting/bijplaatsing bedragen € 25,30 incl. BTW (€ 20,91 excl. BTW).

Een vrijstelling

Een vrijstelling is een document waarin toestemming staat om de weg te mogen benutten in speciale situaties. Een werkgever kan dit document aanvragen. De datum op de vrijstelling is met ingang van de nieuwe regeling gelijk aan de geldigheid van de aanstellingspas. De vrijstelling geldt op alle wegen in Nederland onder de genoemde voorwaarden op het document. Met een vrijstelling mag geparkeerd worden op plaatsen waar geen parkeerverordening geldt. Dit mag niet op aangegeven “verboden te parkeren” plaatsen of in een betaald parkeren vak. 

De vrijstelling is gekoppeld aan de aanstelling die vermeld staat op de aanstellingspas. De vrijstelling dient zichtbaar te worden geplaatst achter de voorruit van het voertuig samen met een kopie van de geldige aanstellingspas.

Let op: Als een betaald parkeren- of gewoon parkeervak beschikbaar is, dan dient men hier te parkeren. De vrijstelling mag hier niet gebruikt worden. Indien er bij de afzetting geen specifiek parkeerverbod geldt en er kan op veilige wijze worden geparkeerd, dan is dit toegestaan met gebruik van de vrijstelling.

De kosten van een vrijstelling bedragen € 13,82 incl. BTW ( € 11,42 excl. BTW).