Privacyverklaring Aanstellingspas.nl

Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL), versie januari 2023

Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het aanvragen van examens, het aanvragen van een aanstellingspassen en de factuurafhandeling.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Tevens worden persoonsgegevens bewaard in de database zoals vastgelegd in de Regeling Verkeersregelaars 2009 versie 1-7-2020. 

Bezoekgegevens

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden voor technische ondersteuning en het optimaliseren van de werking van de website. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

SVNL deelt uw persoonsgegevens met de politie om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door het gebruiken van een reCAPTCHA verstrekt SVNL identificerende gegevens aan Google zoals IP-adres en eerder opgeslagen Google-cookies om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde toegang.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij willen informeren over nieuws van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt geautomatiseerd gebruikt zonder inzage door onze medewerkers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het adressenbestand wordt alleen gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te bewaren en voor technische ondersteuning op de website.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met de SVNL heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u via uw accountinstellingen uw gegevens wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen. 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op svnl-info.nl worden gepubliceerd.